ALLER AU CONTENU
RECIKLIRANJE
OD DIZAJNIRANJA DO RECIKLIRANJA
DS Automobiles ulaže znatne napore u poboljšanje efikasnosti svog postupka recikliranja s dizajniranjem proizvoda koji su održivi već od samog početka. Cilj toga je i smanjenje količine otpada koji nastane tokom proizvodnje, upotrebe i recikliranja vozila.
Reciklirani materijali
Marka DS Automobiles od svog osnivanja koristi reciklirane materijale i stalno nastoji povećati udio njihove upotrebe. DS Automobiles, slijedeći pristup grupacije Stellantis, još dalje nastoji poštovati svoju obvezu proizvodnje vozila koja sadrže najmanje 30% recikliranih materijala ili bioloških materijala.

Oznaka Triman

Sukladno zakonskoj regulativi, od januara 2015. proizvodi namijenjeni recikliranju imaju novu oznaku Triman koja se odnosi na upute za odvajanje otpada.

Svrha ove oznake je informiranje potrošača da se proizvod ili ambalaža ne smije odlagati u kontejner za kućni otpad, već ga mora razvrstati ili odnijeti na mjesto sakupljanja za recikliranje.

Ove informacije ilustrirane su logotipom u obliku čovjeka koji baca smeće u kontejner.

Piktogram može biti prikazan na proizvodu, ambalaži ili elektronički na web stranici.

Naši proizvodi/ambalaža koja podliježe uputama za sortiranje su gume, kartonska ambalaža, papir i štampani materijali.

U ovu grupu nije uključen električni i elektronički otpad, baterije i akumulatori, kao ni kemijski proizvodi koji su već označeni logotipom prekriženog kontejnera.

Otkup korištenog vozila
Reciklirajte svoje isluženo DS vozilo

U skladu s evropskom regulativom koja definira pravila postupanja s isluženim vozilima, marka DS Automobiles zalaže se za smanjenje količine otpada tokom proizvodnog procesa i za preuzimanje vašeg vozila na kraju njegovog životnog vijeka. Na sudjelovanje smo pozvali neovisne stručnjake uz pomoć kojih jamčimo da će vaše vozilo biti reciklirano na najekološkiji mogući način.

 

Vaše DS vozilo možemo pri isteku njegovog životnog vijeka besplatno preuzeti ako:

  • vozilo ima najviše 9 mjesta za sjedenje ili ako je lako komercijalno vozilo s najviše 3,5 tona,
  • je vozilo registrirano u Francuskoj,
  • u vozilu ne nedostaje nijedan bitan dio;
  • ne sadrži nikakav otpad,
  • su s vozilom predani originalni dokumenti vozila.

 

Partnerska kompanija za preuzimanje vozila ovlaštena od strane DS-a će vam prilikom preuzimanja vozila uručiti potvrdu o uništenju zbog isteka životnog vijeka.  Za odjavu vozila iz prometa kod nadležnog organa svakako će vam trebati potvrda o uništenju.  Tako ćete biti bez brige, jer ćete znati da će vaše staro vozilo biti uništeno na ekološki prihvatljiv način.

Ciklus otkupa vašeg DS vozila

1. POVRATAKPosljednji vlasnik vozila nakon završetka njegovog životnog vijeka odveze vozilo u ovlašteni centar za preuzimanje. Nakon obavljenog pregleda vozila, ovlašteni centar za preuzimanje izdaje potvrdu o uništenju vozila.


 
2. PRETHODNA OBRADA I UKLANJANJE ZAGAĐIVAČA IZ VOZILAPrvo se uklanja bateriju i isključe sigurnosni jastuci. Partnerska kompanija marke DS tada iz vozila uklanja višak goriva i ostalih tekućina: motorno ulje, ulje za mjenjač, tekućina za kočnice i rashladna tekućina klima uređaja.3. DEMONTAŽA


U sljedećem koraku rastavljaju se sve komponente i sistemi tako da se mogu ponovno upotrijebiti kao korišteni dijelovi ili tvornički obnovljeni dijelovi. Ako se procijeni da su materijali poput plastike i stakla ekonomski isplativi, spremaju se u svrhu recikliranja. 

4. SKLADIŠTENJEEkološki opasne materijale zatim skupljaju i šalju specijaliziranim poduzećima na preuzimanje ili uništenje.5. DROBILICAGola karoserija, bez štetnih tvari, šalje se u drobilicu, koja rastavlja vozilo i razvrstava njegove dijelove kako bi se mogli reciklirati ili ponovno upotrijebiti.


 
6. NAKON DROBLJENJAOvako razvrstani dijelovi se zatim obrađuju različitim tehnologijama (magnetska, Foucaultova struja, plovidbenost) kako bi se iz njih izdvojile čestice materijala koje se mogu koristiti za sekundarne sirovine.

7. RECIKLIRANJE / PRERADA / ZAKOPAVANJA NA ODLAGALIŠTIMAMaterijali dobiveni tijekom drobljenja mogu se reciklirati, na primjer, u industriji cementa. Ovim proizvodnim lancem moguće je ponovno upotrijebiti 95% vozila i značajno smanjiti količinu otpada namijenjenog zakopavanju.

BATERIJA

Za vozila nakon završetka životnog vijeka 2010. godine sklopili smo saradnju s našim specijaliziranim partnerima koji osiguravaju prikupljanje i recikliranje baterija. Danas udio recikliranja baterija marke DS Automobiles premašuje standardni očekivani udio (postavljen na 50%), a za litij-ionske baterije udio je viši od 70%. Troškove recikliranja snosi marka.

 

Istrošene baterije mogu dobiti priliku za novi život ako se koriste u stacionarnim sistemima za pohranu energije za individualne kuće, više stambene zgrade i električne mreže.

OTPUTUJTE JOŠ DALJE

Politika zaštite okoliša

Upoznajte naš program i naše mjere

Ekološki prihvatljive tehnologije

Inovativni motori